Nyheter

Vi venter phalene valper etter Beautiful Hope Adele og Fly Away`s Deus Amoris

ca 26 september 2017

Nærmere info kommer.